Obedience

Českým překladem anglického slova „obedience“ je poslušnost či ovladatelnost. Cílem obedience je naučit psa spolupracovat s psovodem, zadané cviky pes musí vykonávat radostně a zároveň přesně. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Měl by být brán ohled na fyzické dispozice psa. V obedience provádí psovod se svým psem postupně deset cviků. Devět z nich prověřuje poslušnost a ovladatelnost psa, jeden spadá do kategorie pachových prací – jedná se o rozlišení předmětu psovoda.

 

MY A OBEDIENCE

Kurzy obedince se se Samulkou chystáme navšítiv v zimě, abychom měli co dělat, až přijdou "ruské mrazíky". Pokud by se nám to líbilo, nebyl by problém se tomuto sportu věnovat o něco víc :)